RECHT VAN AFSTAND EN CLAIM

De klant (consument in de zin van de wet van 6.4.2010 met betrekking tot marktpraktijken en consumentenbescherming) heeft het recht om C du Belge mee te delen dat hij / zij afziet van de aankoop zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van het Product.

C du Belge zal alleen reageren op de verklaring van afstand door de Klant als de originele verpakking van het Product intact is gebleven en als het Product niet gebruikt of beschadigd is. De kennisgeving van de Klant moet gebeuren via e-mail (info@cdubelge.be). Bij deze gelegenheid en zodra de koper de hierboven vermelde termijn heeft gerespecteerd, zal hij per e-mail worden bevestigd van de retourautorisatie. In het geval van een retourzending en na C du Belge per e-mail te hebben geïnformeerd binnen de hierboven vermelde termijn, zijn de kosten voor het retourneren van het Product altijd voor rekening van de Klant.

C du Belge zal terugbetalen door middel van overschrijving op een bankrekening, waarvan het nummer noodzakelijkerwijs moet worden vermeld in de kennisgeving per e-mail. De terugbetaling vindt plaats binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de dag waarop C du Belge kennis krijgt van de wil om af te zien en in ieder geval na ontvangst van het geretourneerde Product.