TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op de relaties tussen bvba C du Belge en de Klant is het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zal de Klant eerst contact opnemen met C du Belge om tot een minnelijke schikking te komen. In geval van mislukking zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijzen. De originele tekst in het Frans is doorslaggevend bij geschillen over de interpretatie of uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden en onze leveringsvoorwaarden